پویان پویش نماینده رسمی MPW
پویان پویش نماینده رسمی MPW
پویان پویش نماینده رسمی LANScientific
پویان پویش نماینده رسمی LANScientific

 

ما با بیش از 30 سال تجربه ، به‌طور تخصصی آماده تجهیز و تأمین مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاه‌های شیمی، متالوگرافی، کوانتومتری (اسپکتومتری نشری)، آزمایشگاه‌های خوردگی و پوشش، آزمایشگاه‌های XRF (کانی شناسی) و میکروسکوپ الکترونی می‌باشیم.

 

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

 

 

 

 

محصولات متالوگرافی

ست فلنگ Flange Sets

ست فلنگ Flange Sets

خنک کننده ها برای برش Coolants for Sectioning

خنک کننده ها برای برش Coolants for Sectioning

گیره های دقیق برای برش Precision Vises for Sectioning

گیره های دقیق برای برش Precision Vises for Sectioning

گیره های ساینده برای برش Abrasive Vises for Sectioning

گیره های ساینده برای برش Abrasive Vises for Sectioning

تیغه های الماس و CBN برای برش Diamond and CBN Blades for Sectioning

تیغه های الماس و CBN برای برش Diamond and CBN Blades for Sectioning

تیغه کاتر Abrasive Blades

تیغه کاتر Abrasive Blades

همکاران تجاری ما

کارفرمایان ما