تیغه کاتر Abrasive Blades

تیغه کاتر

با انتخاب تیغه کاتر مناسب و معتبر می‌توانید نتایج برش را بدون سوختگی و تغییر شکل ارائه دهید و میزان سنگ زنی و پرداخت مورد نیاز در مراحل بعدی آماده‌سازی را کاهش دهید. در صورت نیاز به تامین تیغه کاتر با ما در تماس باشید.