آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی:

آزمایشگاه شیمی یک محیط کاری است که برای تحقیقات و آزمایشات شیمیایی استفاده می‌شود. در این محیط، تجهیزات و وسایل مختلفی برای تحلیل، شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی در نمونه‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاه شیمی عبارتند از:

  1. ستون‌های کروماتوگرافی: برای جداسازی و تحلیل ترکیبات مختلف در نمونه‌ها استفاده می‌شود.
  2. دستگاه‌های طیف‌سنجی: شامل طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی (UV-Vis)، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، و طیف‌سنجی هسته‌ای (NMR) است. این دستگاه‌ها برای تحلیل و شناسایی ترکیبات شیمیایی در نمونه‌ها استفاده می‌شوند.
  3. دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی و مایع: برای جداسازی و تحلیل ترکیبات در نمونه‌ها با استفاده از فاز استاتیک یا فاز مایع استفاده می‌شوند.
  4. دستگاه‌های الکتروشیمیایی: شامل پتانسیوستات و ولتامتر است که برای اندازه‌گیری پتانسیل و جریان الکتروشیمیایی در تجزیه و تحلیل شیمیایی استفاده می‌شوند.
  5. دستگاه‌های آنالیز عناصر: برای تعیین مقدار عناصر مختلف در نمونه‌ها استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها شامل آنالیزگرهای طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) و طیف‌سنجی جذب اتمی با القاء پلاسما (ICP) است.
  6. دستگاه‌های تجزیه‌ای: شامل دستگاه‌های تجزیه‌یونی (IC) و دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع با جفت شده با طیف‌سنج جرمی (LC-MS) است. این دستگاه‌ها برای تحلیل و شناسایی ترکیبات آلی و غیرآلی در نمونه‌ها استفاده می‌شوند.
  7. دستگاه‌های تحلیل حرارتی: شامل دستگاه‌های تجزیه حرارتی-جرمی (TGA) و دستگاه‌های تحلیل حرارتی-دیفرانسیلی (DSC) است. این دستگاه‌ها برای بررسی خواص حرارتی و تغییرات فیزیکی مواد در شرایط حرارتی مختلف استفاده می‌شوند.
  8. دستگاه‌های نمونه‌برداری: شامل سوزن‌های نمونه‌برداری، پیپت‌های گلاس و میکروپیپت‌ها است که برای جمع‌آوری و انتقال نمونه‌ها به دستگاه‌های تجزیه و تحلیل استفاده می‌شوند.
  9. دستگاه‌های اندازه‌گیری فیزیکی: شامل دستگاه‌های اندازه‌گیری pH، دستگاه‌های اندازه‌گیری وزن، دستگاه‌های اندازه‌گیری حجم و دستگاه‌های اندازه‌گیری دما است.
  10. تجهیزات ایمنی: شامل کلاه، عینک، دستکش، لباس‌های محافظ و دستگاه‌های اطفاء حریق است که برای حفاظت از پرسنل در برابر خطرات مرتبط با آزمایشگاه استفاده می‌شوند.

 

شرکت پویان پویش طب با تجربه واردات مستقیم مواد شیمیایی و شیشه آلات مواد شیمیایی مرک آلمان و فولیکا امریکا همچنین شیشه آلات شات و زیماکس و دارا بودن انباری مجهز اماده تحویل  و تامین نیاز شما در کمترین زمان ممکن است.