ابزار دقیق

در صنایع مختلف تجهیزات و ابزارهای گوناگونی وجود دارند که هر یک از آن‌ها وظایفی را بر عهده دارند. از جمله این تجهیزات می‌توان به سنسورها، ترانسمیترها، اکچویتورها، کنترل‌کننده‌ها و … اشاره کرد. هر یک از این تجهیزات اندازه‌گیری، وظایفی دارند که برای کارهایی مانند اندازه‌گیری کمیت فیزیکی مورد نظر، انتقال آن، تبدیل به اطلاعات قابل پردازش، کنترل فرایند و… استفاده می شود و بدون استفاده از این تجهیزات، رسیدن به محصول نهایی با کیفیت مطلوب، به خصوص در فرایندهای پیچیده، تقریبا غیرممکن است. ما اماده تهیه نیاز شما در هریک از زیر شاخه های

 تجهیزات اندازه گیری دما

 ،تجهیزات اندازه گیری سطح،

تجهیزات اندازه گیری فشار،

تجهیزات اندازه گیری فلو،

تجهیزات کالیبراسیون،

آنالایزر سیالات

 به طور تخصیصی هستیم