ست فلنگ Flange Sets

ست فلنگ

شرکت ما قابلیت تامین انواع فلنگ براساس نیاز های شما را دارد؛ فقط کافی است بهترین قطر فلنج را بسته به اندازه و نوع نیاز خود انتخاب کنید.