خنک کننده ها برای برش Coolants for Sectioning

خنک کننده ها برای برش

خنک‌ کننده‌ها و روان‌کننده‌های برش شامل خنک کننده های قابل اختلاط با آب و خنک کننده‌های مبتنی بر روغن است. ما در تامین مواد پاک کننده، مواد افزودنی برای خنک کننده‌ها و سایر موارد شیمیایی و افزودنی برای بهبود عملکرد برش و جلوگیری از خوردگی‌های برش همراه شما هستیم.