Wilson® VH1150 Macro Vickers Hardness Tester

slide-2feca5b

نام محصول : Wilson® VH1150 Macro Vickers Hardness Tester

شناسه محصول :


دسته : آزمایشگاه متالوگرافی . تست سختی و تصویربرداری


 برچسب : آزمایشگاه متالوگرافی . تست سختی . بوهلر . صنایع فلزی


برند : بوهلر


توضیحات محصول : Wilson VH1150 تکامل نهایی سختی سنج ویکرز با وزن مرده با محدوده بار منحصر به فرد، 300gf تا 50kgf است.