Wilson Brinell Hardness Test Blocks

slide-2feca5b

بلوک های تست سختی ویلسون برینل

یکی از قدیمی ترین روش های سختی سنجی، آزمایش برینل است. برینل یک آزمون سختی سنجی ایستایی است که بر اساس فشردن یک ساچمه فولادی سخت بر روی سطح نمونه تعریف می شود. بلوک های این دستگاه از با کیفیت ترین مواد ساخته شده اند تا یکنواخت ترین و تکرارپذیرترین بلوک های تست برینل موجود را تضمین کنند. طیف گسترده‌ای از مقیاس‌ها و بلوک‌ها برای پاسخگویی به محدوده‌های وسیع و مقیاس‌های سختی مرتبط با تست Rockwell®، Brinell، Knoop و Vickers مطابق با نیاز شما قابل سفارش می باشد.