Mounting Accessories

slide-2feca5b

فیکسچر باندینگ مقطع نازک PetroBond به چسباندن نمونه های چسبانده شده به اسلایدهای شیشه ای قبل از برش کمک می کند و ضخامت محیط اتصال را به دقت کنترل می کند. ابزار PetroBond دارای فنر است که فشار مداوم را تا زمانی که نمونه کاملاً پخته شود اعمال می کند.