کوانتومتری نشری

کوانتومتری نشری:

آنالیز کوانتومتری یا طیف سنج جرقه‌ای (Spark Emission Spectroscopy) یک روش سریع و دقیق برای بررسی آلیاژهای فلزی است که به‌طور گسترده برای بررسی ترکیب شیمیایی آلیاژهای مختلف استفاده می‌شود. این آلیاژها، آلیاژهای پایه آهن، آلومینیوم، مس، نیکل و تیتانیوم هستند. یکی از مهمترین کاربردهای آنالیز کوانتومتری تعیین نوع آلیاژ و جنس نمونه های فولادی و فلزی است. روش کوانتومتری روشی سریع است و به طور کلی نتایج بدست آمده از آنالیز کوانتومتری نتایج قابل اعتمادی هستند. ذکر این نکته مهم است که بر اثر ایجاد جرقه روی بخش کوچکی از سطح، اثر سوختگی کوچکی روی نمونه ایجاد می‌شود که به نوعی ازمایش غیر مخرب دسته بندی می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاه کوانتومتری می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • دستگاه‌های تولید و کنترل اسپین
  • لیزرهای کوانتومی
  • دستگاه‌های اندازه‌گیری کوانتومی
  • دستگاه‌های کوانتومی تک‌ذره‌ای
  • سیستم‌های کوانتومی چندذره‌ای

شرکت پویان پویش طب آماده تامین نیاز شما از سرتاسر دنیا در کمترین زمان و مناسبت ترین قیمت می باشد .